telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org

Widzimy tak samo, czujemy inaczej

Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nigdy się nie zatrzymujemy

Fundacja Spectrum Liberi powstała z myślą o dzieciach i dorosłych dotkniętych autystycznym spektrum zaburzeń. Fundacja pragnie zapewnić dzieciom ze spektrum autyzmu optymalne warunki rozwoju psychofizycznego.

Kochamy pomagać

Naszą misją jest wielopłaszczyznowa pomoc i tworzenie programów fundacyjnych dla najbardziej potrzebujących.

Idziemy krok po kroczku

Nasze Programy Fundacyjne powstają z myślą o dzieciach i dorosłych ze spektrum autystycznym oraz ich rodzinach. Zdajemy sobie sprawę, że nasi Podopieczni mają różne potrzeby i trudności. Nasza oferta programowa jest skierowana do jak najszerszej grupy Podopiecznych i rodziców.

Staramy się, żeby to było proste

Cieszymy się z szeroko zakrojonej współpracy z instytucjami samorządu, przedszkolami i szkołami lokalnymi. Tylko razem możemy zmieniać rzeczywistość i zapewnić dzieciom i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami odpowiednie warunki do rozwoju.


Twoje marzenie. Nasza misja

Wierzymy w ciężką pracę i poświęcenie

Najważniejsze dla naszych podopiecznych – wczesna terapia i zrozumienie dla zachowań.

Zaburzenia ze spektrum autystycznego ( z ang. Autistic Spectrum Disorder, ASD) należą do grupy zaburzeń rozwojowych mózgu człowieka. Wpływają na zdolność komunikowania się, utrzymywania kontaktów społecznych i okazywania emocji. Osoby zaburzone charakteryzują trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz powtarzające się, schematyczne postępowanie. Siedemdziesiąt lat po tym, jak Leo Kanner po raz pierwszy opisał “autyzm niemowlęcy” – świadomość społeczna nadal koncentruje się głównie na dzieciach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Młodzież i dorośli często mają trudności ze znalezieniem pomocy, a nawet ze zrozumieniem. Rodzice często czują się bezradni i zagubieni w wyniku niespójnych informacji.