telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org
obrazek FIO
Bezpieczenstwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci – warsztaty dla uczestników i rodzin

W ramach warsztatów poruszone były tematy zagrożeń wynikających z korzystania z internetu. Tematy były odpowiednio dobrane dla grup wiekowych z osobnym panelem przeznaczonym wyłącznie dla rodziców/opiekunów między innymi:

– bezpieczne poruszanie się w sieci;

– szkodliwe i niewłaściwe treści;

– zagrożenia wynikające z uzależnienia od komputera;

– obrona przed groomingiem, czyli uwodzeniem dzieci w internecie;

– nawiązywanie bezpiecznych kontaktów; przeciwdziałanie agresji elektronicznej, cyberprzemocy, stalkingowi.

Dla rodziców i opiekunów w osobnym panelu – 3 godziny – poruszono dodatkowo

– zapoznanie z programami do kontroli rodzicielskiej w przeglądaniu internetu i czasu w nim spędzonego.

Zagrożenia wynikające z korzystania internetu (niewłaściwe treści, komunikacja z obcymi, uzależnienie od komputera). Komputer to dobre narzędzie do rozwoju, lecz należy stworzyć sytuację, aby dziecko z autyzmem i rodzic/opiekun mogło poznać i kontrolować zagrożenia wynikające z jego korzystania.

W warsztatach wzięło udział 20 uczestników ze zdiagnozowanym autyzmem/ zespołem Aspergera oraz 40 członków ich rodzin.