telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org
obrazek FIO
20200627_131335

Bezpieczeństwo w szkole – warsztaty

W ramach warsztatów, podczas spotkania z pedagogiem i psychologiem, uczestnicy dowiedzieli się jak dbać o właściwe relacje w warunkach szkolnych, o czym pamiętać podczas okresów przebywania w szkole, do jakich zasad należy się stosować. Uczestnicy zdiagnozowani ze wzgęldu na spektrum autyzmu ćwiczyli i powtarzali te zasady, aby utrwalić je w warunkach szkolnych.
W warsztatach wzięło udział 20 uczestników ze zdiagnozowanym autyzmem/ zespołem Aspergera oraz 40 członków ich rodzin.