telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org
obrazek FIO

Bezpieczny wypoczynek – “Bezpieczeństwo nad wodą”

Uczestnicy wzięli udział w 2 wyjazdach w trakcie których w formie praktycznej sprawdzili nabyte podczas warsztatów stacjonarnych umiejętności. Pierwszy z wyjazdów odbył  się 21.09.2019 do stanicy wodnej w Niewieszu, nad Jeziorem Pławniowickim. W trakcie wyjazdu nad wodę odbyło się spotkanie ze specjalistą ratownictwa wodnego i harcerzami obsługującymi ośrodek. Dzieci pod opieką harcerzy wodniaków miały możliwość pływania łodziami i kajakami.

Celem był wzrost kompetencji w zakresie dbania o swoje bezpieczeństwo w różnych sferach życia społecznego przez dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami autystycznymi.

W wyjeździe wzięło udział 20 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem/ zespołem Aspergera.