telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org
obrazek FIO

Biofeedback

Dzięki udziałowi w projekcie – fundacja zakupiła urządzenie Biofeedback wraz z osprzętem. Zakup był współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Urządzenie służy do wspomagania terapii Biofedback -jest metodą terapeutyczną wykorzystującą najnowsze odkrycia z zakresu medycyny oraz techniki komputerowej. Jej zastosowanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Terapia przebiega w formie treningowej, według zaleceń indywidualnie opracowanych w oparciu o analizę wyników badań diagnostycznych.

Terapeuta przeanalizował dokumentację dzieci złożoną wraz z deklaracjami udziału w projekcie oraz rozmawiał z ich opiekunami. Na tej podstawie zostało wybranych 10 dzieci, które zostały objętych treningami biofeedback. Łącznie odbyło się 150 godzin indywidualnej terapii czyli średnio każda z osób objętych terapia miało około 15 sesji. Pełny efekt terapii będzie widoczny dopiero po zakończeniu tej formy wsparcia ale już w tej chwili widać postępy w określonych zapisach fal mózgowych.

Specjalista terapii biofeedback ocenił poziom fal mózgowych (Beta. Theta, SMR, Delta) dla każdego z dzieci. Następnie dobrał odpowiednie ćwiczenia do pozyskanych wyników. We wszystkich przypadkach stwierdzono poprawę w zapisie fal mózgowych w tych sferach od których zależy funkcjonowanie społeczne. (koncentracja, emocje, napięcie wewnętrzne stres) Poziom poprawy wyników jest różny u różnych dzieci – szczegółowe dane znajdują się w indywidualnych kartach oceny postępów, U wszystkich dzieci zanotowano poprawę w zakresie procentowego udziału fal SMR mających wpływ na takie obszary sfery społecznej jak dobre samopoczucie, spokojne czuwanie i kreatywność. Aby postępy dzieci były bardziej widoczne potrzebna jest większa liczba sesji treningowych dlatego w 2020 r zaplanowanych jest jeszcze 300 sesji.