telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org
obrazek FIO
80788760_1610303919111268_2817014688045334528_o

Muzykoterapia – przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym

Zatrudniony specjalista prowadzi warsztaty z zakresu muzykoterapii w dwuosobowych zespołach. Metody pracy na zajęciach głównie wykorzystywały elementy Muzykoterapii Kreatywnej opartej na działaniach aktywnych uczestników terapii: gra na instrumentach, dialogi instrumentalne, śpiew, ruch do muzyki, improwizacje instrumentalne, wokalne, ruchowe, tworzenie własnych piosenek czy utworów (swobodne granie bez przygotowania); liczne techniki improwizacyjne takie jak: dialogowanie, naśladowanie, obramowywanie, podtrzymywanie, akompaniowanie stworzone oraz opracowane przez T. Wigrama.

Celem zajęć było zmniejszenie „nieodpowiednich” zachowań oraz uczenie się samodyscypliny, wydłużanie czasu koncentracji i zdolności skupienia się, uczenie się przyswajania wiedzy w sposób długoterminowy, zwiększenie tolerancji, obniżenie lęku, napięć, obaw przed innymi i światem, zwiększenie świadomości, akceptacji, odpowiedzialności oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami. Umiejętności te są niezbędne aby dzieci z zaburzeniami autystycznymi mogły uczestniczyć w życiu kulturalnym i przygotować się do wizyt w instytucjach kulturalnych.

W trakcie terapii terapeuta wraz z dzieckiem wykorzystywali instrumentarium perkusyjne (najczęściej bęben, dzwonki, metalofony) oraz instrumenty harmoniczne, takie jak gitara.

Przed rozpoczęciem terapii, zostało przeprowadzone spotkanie z rodzicami dzieci biorących udział w projekcie, mającym na celu przybliżenie znaczenia muzykoterapii w procesie terapeutycznym, z celami pracy u poszczególnych dzieci oraz formami interwencji muzykoterapeutycznej.

W muzykoterapii bierze udział 20 dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem/ zespołem Aspergera.

Muzykoterapia ma za zadanie przygotować uczestników do wyjścia do instytucji kulturalnych które są zaplanowane na 2020 r.