telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org
obrazek FIO
20191114_094439

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych oraz instytucji OPS, Straż Miejska, Urząd Miasta

W 2019 r przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli 3 szkół.

Szkoleniami zostały objęte 2 szkoły z Chorzowa, do których uczęszczają dzieci uczestniczące w realizacji zadania publicznego (pozostałe dzieci uczęszczając do szkół specjalnych lub integracyjnych) oraz 1 szkoła z Orzesza.

Celem szkolenia dla rad pedagogicznych było poznanie i zrozumienie zaburzenia rozwojowego jakim jest spektrum autyzmu (ASD – Autism Spectrum Disorder) oraz wzrost wiedzy nauczycieli szkół masowych na temat praktycznych sposobów postępowania z dzieckiem autystycznym

Tematyka:

 • Czym jest autyzm?
 • Deficyty i trudności wynikające z autyzmu w zakresie: – interakcji społecznych – komunikacji – wzorców zachowań.
 • Jak osoba ze spektrum autyzmu postrzega świat? Jak może reagować na sytuacje/ zdarzenia?
 • Dlaczego osoby z autyzmem nie wchodzą w interakcje społeczne, irracjonalnie reagują na zmiany, nowe sytuacje?
 • Skąd bierze się podskakiwanie, liczne wokalizacje czy powtarzanie bez celu zasłyszanych tekstów?
 • Jak nawiązać kontakt z dzieckiem z autyzmem
 • Zalecenia terapeutyczne – jak prowadzić zajęcia, by były optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu.
 • Co jest mitem, a co faktem?

W 2019 zostały również zrealizowane 3 szkolenia dla MOPS w Tarnowskich Górach, OPS Chorzów i UM Chorzów wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej.

Celem szkoleń był wzrost wiedzy pracowników Urzędów Miast, Powiatowych Urzędów Pacy i Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji i Straży Miejskiej w zakresie obsługi osób z zaburzeniami autystycznymi.

Tematyka szkolenia dla instytucji

 • Czym jest autyzm?
 • Dlaczego osoby z autyzmem nie wchodzą w interakcje społeczne, irracjonalnie reagują na zmiany czy nowe sytuacje?
 • Jak pomóc autystycznej rodzinie?
 • Skąd bierze się podskakiwanie, liczne wokalizacje czy powtarzanie bez celu zasłyszanych tekstów?
 • Jak nawiązać kontakt z osobą z autyzmem?
 • Co jest mitem, a co faktem?

W 2020 roku szkolenia będą kontynuowane – do programu dołączy kolejnych 7 szkół masowych i 15 instytucji.