telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org

Programy fundacyjne

Szukasz pomocy?

Jeżeli Twoje dziecko lub Ty sam potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z fundacją. Poniżej znajdziesz (FAQ) – najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat możliwości wsparcia. Dane kontaktowe znajdziesz u dołu strony lub w zakładce “Kontakt”.

Co możemy zrobić

Jakie warunki muszą być spełnione, aby fundacja udzieliła pomocy?

Warunkiem przyznania pomocy jest wypełnienie deklaracji wraz załącznikami, w których określone są zasady korzystania z Programów Fundacyjnych. Deklarację podpisuje się po uprzednim przesłaniu dokumentów (lekarskich i orzeczeniowych) wskazanych przez Fundację. Fundacja ma prawo prosić o uzupełnienie dokumentów, ponieważ każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie − również ostateczna dokumentacja zależna jest od sytuacji konkretnej osoby.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby zostać podopiecznym?

Aby korzystać z pomocy fundacji należy wypełnić Deklarację Przystąpienia do Programów Fundacyjnych wraz załącznikami. Poprosimy Cię również o przedstawienie zaświadczeń i diagnóz, które pomogą nam zakwalifikować dziecko/ podopiecznego.

Do czego potrzebne jest wypełnienie deklaracji?

Deklaracja Przystąpienia do Programów Fundacyjnych jest wyrażeniem woli ze strony opiekunów prawnych lub samego Podopiecznego do korzystania z Programów Fundacyjnych Spectrum Liberi. Wraz z załącznikami reguluje zasady udzielania pomocy przez Fundację i wzajemne prawa. W każdym momencie można wycofać swoją deklarację i zrezygnować ze wsparcia fundacji bez podawania przyczyny. Rezygnację prosimy przesłać listem poleconym na adres fundacji. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi kosztami finansowymi.

Kto może starać się o pomoc fundacji?

Fundacja Spectrum Liberi pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom, młodzieży i dorosłym z autyzmem, bez ograniczeń wiekowych. Pomoc ta uwarunkowana jest posiadanymi przez Fundację środkami finansowymi oraz oparta na zasadach określonych w statucie Fundacji.

Kto decyduje o przyznaniu pomocy?

O tym, czy przesłane/ przedstawione dokumenty kwalifikują daną osobę do przyznania pomocy decyduje Zarząd Fundacji w porozumieniu z terapeutami.

Co to są programy fundacyjne?

Programy Fundacyjne są to działania prowadzone przez zespół Fundacji Spectrum Liberi na rzecz swoich Podopiecznych, w różnych formach, mające na celu wspomaganie rozwoju psychofizycznego Podopiecznych, również z udziałem pomocy finansowej lub rzeczowej. Realizacja Programów uzależniona jest od posiadanych w danej chwili środków finansowych oraz zainteresowania Podopiecznych zajęciami i programami organizowanymi przez fundację. Zasadą organizacji programów jest zasada nieodpłatności przez rodziców lub opiekunów Podopiecznego. Dokładamy wszelkich starań, aby programy i zajęcia były w całości finansowane przez fundację.