telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org

Kim jesteśmy

Misja

Naszą misją jest wielopłaszczyznowa pomoc i tworzenie programów fundacyjnych dla najbardziej potrzebujących. To na organizacji zajęć terapeutycznych i edukacyjnych najbardziej nam zależy. Obecnie z takiej formy wsparcia korzysta ponad 120 podopiecznych. Rodzice i opiekunowie uczestniczą w grupach wsparcia i konsultacjach psychologicznych.

W co wierzymy

Czym się interesujemy

Fundacja Spectrum Liberi powstała z myślą o dzieciach i dorosłych dotkniętych autystycznym spektrum zaburzeń. Fundacja pragnie zapewnić dzieciom ze spektrum autyzmu optymalne warunki rozwoju psychofizycznego.

Główne obszary naszej działalności to:

Naszą misją jest:

  1. Upowszechnianie i ochrona praw dzieckai dorosłego z autyzmem.
  2. Wyrównywanie szans dla dzieci zautyzmem i ich rodzin.
  3. Zapewnienie równego dostępu do edukacji.
  4. Krzewienie świadomości społecznej na temat autyzmu.
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogicznadla rodziców/ opiekunów.

Obszarami zainteresowania fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, autystycznym, z zaburzeniami pokrewnymi, z dysfunkcjami ruchu, niedowidzącym i niedosłyszącym, niewidomym i niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom.

Nasze Programy Fundacyjne powstają z myślą o dzieciach i dorosłych ze spektrum autystycznym oraz ich rodzinach. Zdajemy sobie sprawę, że nasi Podopieczni mają różne potrzeby i trudności. Nasza oferta programowa jest skierowana do jak najszerszej grupy Podopiecznych i rodziców.

Angażujemy wielu specjalistów, w tym wykwalifikowanych lekarzy, pedagogów, psychologów, terapeutów oraz wolontariuszy, często studentów, którzy służą naszym Podopiecznym pomocą, rodzicom radą nie tylko podczas zajęć terapeutycznych.

Cieszymy się z szeroko zakrojonej współpracy z instytucjami samorządu, przedszkolami i szkołami lokalnymi. Tylko razem możemy zmieniać rzeczywistość i zapewnić dzieciom i młodzieży z autyzmem i zaburzeniami odpowiednie warunki do rozwoju.