telefon: +48 503047266
mail: fundacja@spectrumliberi.org

Kim jesteśmy

O nas

Od 2013 roku organizujemy zajęcia terapeutyczno-wychowawcze w ramach fundacyjnych programów pomocy. Fundacja Spectrum Liberi od początku swojej działalności podejmuje inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w szeroko pojętym spektrum autystycznym. Zaczęliśmy w 2013 roku – zobacz co udało nam się osiągnąć. Poniżej historia naszych działań.

2013

Początek

Projekty zrealizowane w 2013 roku „Zwierzynalia 2013” – impreza w Parku Śląskim, gdzie nawiązaliśmy naszymi prezentacjami do roli zwierząt w terapii dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami. „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu” w Chorzowie „II Dzień Organizacji Pozarządowych” w Chorzowie, gdzie prezentowaliśmy naszą społeczną ofertę zajęciową oraz udzielaliśmy porad na temat profilaktyki zaburzeń rozwojowych. „Piknik Równych Szans” – wspólna inicjatywa konkursowa Parku Śląskiego i 11 organizacji pozarządowych w celu przybliżenia działalności i przedstawienia oferty naszej organizacji.

2014

Zajęcia terapeutyczne 2014

Od lutego 2014 roku, prowadziliśmy cykliczne zajęcia terapeutyczne dla ponad 102 dzieci wieku 3-16 lat oraz ich rodzin. Odbyliśmy 33 sesje zajęciowe w roku 2014, co dało około 300 godzin zajęciowych dla dzieci. Dla dzieci niżej funkcjonujących i nie gotowych do pracy w grupie organizowaliśmy sesje indywidualne. Podczas zajęć oferujemy nieodpłatne zajęcia z Metody Dobrego Startu, TUS, arteterapii, muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii. Prowadziliśmy również grupę wsparcia dla rodziców/ opiekunów, a także sesje warsztatowe dla rodziców. Nasze działania były finansowane ze środków pochodzących z darowizn podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pedagogów, psychologów i terapeutów. Zajęcia były finansowane ze środków własnych. . III Dzień Organizacji Pozarządowych w Chorzowie – Piknik Osób z Niepełnosprawnościami – jako jeden z głównych organizatorów zaprosiliśmy i koordynowaliśmy udział instytucji i placówek zajmujących się na co dzień osobami z niepełnosprawnościami, aby miały możliwość zaprezentowania swojej działalności na większą skalę.

2014

 „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2014”

Jako współorganizator zrealizowaliśmy obchody plenerowe tego dnia z udziałem placówek oświatowych integracyjnych i specjalnych z terenu Chorzowa. Wynajęliśmy specjalny „niebieski” tramwaj, aby nasza informacja dotarła do jak największej liczby mieszkańców. Zorganizowaliśmy również mecz piłkarski pod hasłem „Niebiescy dla niebieskich z autyzmem”. Wystąpiliśmy również jako współorganizator Konferencji Naukowej dla nauczycieli na temat autyzmu i zaburzeń, wspólnie z chorzowskimi szkołami

2014 – 2015

Szkolenia i warsztaty

Od września 2014 do czerwca 2015 prowadziliśmy szkolenie i warsztaty z cyklu „Dziecko z autyzmem w Twojej szkole, Twoim przedszkolu” skierowane do 14 nauczycieli. Szkolenie odbywało się we współpracy z SP nr 14 w Chorzowie. 144 godziny zajęciowe.

Zajęcia rekreacyjne

Dla podopiecznych i ich rodzin organizowaliśmy sesje rekreacyjne w Parku Śląskim, w formie podchodów dla ponad 100 osób.

Zajęcia terapeutyczne 2015

W 2015 roku prowadziliśmy cykliczne zajęcia terapeutyczne dla ponad 70 dzieci wieku 3-16 lat oraz ich rodzin. Odbyliśmy 40 sesji zajęciowych. Dla dzieci niżej funkcjonujących i nie gotowych do pracy w grupie organizujemy sesje indywidualne. Nasze zajęcia terapeutyczne są finansowane ze środków pochodzących z darowizn podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych oraz środków z działalności gospodarczej handlowej i szkoleniowej Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pedagogów, psychologów i terapeutów.   

2015

„Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2015” w Chorzowie –

Jako współorganizator zrealizowaliśmy konferencję naukową dla nauczycieli i rodziców „Zrozumieć Autyzm” oraz w MDK Batory akcję edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkół chorzowskich na temat zachowań autystycznych.

Piknik Integracyjny w Stajni Areta w Chorzowie dla ponad 120 osób z udziałem wolontariuszy UPS Polska.

2016

Zajęcia terapeutyczne 2016

W roku 2016 „Rozwój, wspomaganie, integracja” – zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w Chorzowie” projekt realizowany dla 25 dzieci chorzowskich w ramach zleconego zadania konkursowego przez miasto Chorzów.

 „Zrozumieć autyzm” – wspomaganie rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w Chorzowie (zadanie publiczne) – od marca 2016 roku dla 16 dzieci chorzowskich oraz ich rodziców/ opiekunów w ramach zadania publicznego gminy Chorzów zorganizowaliśmy cykl zajęć terapeutycznych oraz pomocy psychologicznej dla rodziców i opiekunów. Podczas realizacji oferowaliśmy nieodpłatne zajęcia pedagogiczne, z Metody Dobrego Startu, TUS, arteterapii, muzykoterapii, hipoterapii, dogoterapii. Zrealizowaliśmy blisko 360 godzin terapeutycznych w różnych formach.

2017

Zajęcia terapeutyczne 2017

2017 (luty-grudzień)

Rodzaj zadania: Działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych tytuł zadania: Rozwój, wspomaganie, integracja” – zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w Chorzowie

Zleceniodawca: Prezydent Miasta Chorzów

– grupowe i indywidualne zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu, udziałem logopedy dla dzieci młodszych oraz TUS dla dzieci powyżej 8 roku życia; Grupowe i indywidualne zajęcia arteterapeutyczne;

Grupowe zajęcia dogoterapeutyczne; Indywidualne i grupowe zajęcia muzykoterapeutyczne;

Indywidualne zajęcia hipoterapeutyczne; Zajęcia fizjoterapeutyczne; Zajęcia terapii SI. 28 beneficjentów do 18 roku życia. Zrealizowano 507 godzin zajęciowych. Udzielono 28 porad psychologicznych w formie konsultacji osobistych dla rodziców/ opiekunów.

2018

Zajęcia terapeutyczne 2018

2018 (luty-grudzień)

Rodzaj zadania:”Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalniechorych oraz ich rodzin, w tym promocja oraz organizacja wolontariatu”

tytuł zadania: „Rozwój, wspomaganie, integracja” – zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci zcałościowymi zaburzeniami rozwojowymi w Chorzowie

Zleceniodawca: Prezydent Miasta Chorzów

– grupowe i indywidualne zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu, udziałem logopedy dla dzieci młodszych oraz TUS dla dzieci powyżej 8 roku życia; Grupowe i indywidualne zajęcia arteterapeutyczne;

Grupowe zajęcia dogoterapeutyczne; Indywidualne i grupowe zajęcia muzykoterapeutyczne;

Indywidualne zajęcia hipoterapeutyczne; Zajęcia fizjoterapeutyczne; Zajęcia terapii SI 29 beneficjentów do 18 roku życia. 507 godzin. Udzielono 28 porad psychologicznych osobistych dla rodziców/ opiekunów.

 

2019

Zajęcia terapeutyczne 2019

Rodzaj zadania: “Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja oraz organizacja wolontariatu”

tytuł zadania: „Rozwój, wspomaganie, integracja” – zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w Chorzowie

Zleceniodawca: Prezydent Miasta Chorzów

2019 – 2020

Wychodzimy do ludzi!  (2019-2020) – FIO wspólnie z Fundacją „Twój Everest”

Zleceniodawca

NARODOWY INSTYT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Celem projektu było przygotowanie grupy 20 osób z autyzmem do aktywności społecznej poprzez trening umiejętności społecznych oraz wsparcie relacji z otoczeniem zewnętrznym. Projekt był prowadzony w sposób ciągły przez okres 14 miesięcy z udziałem wykwalifikowanych specjalistów i wolontariuszy w dostosowanych odpowiednio salach terapeutycznych oraz w formie wyjść do miejsc i instytucji związanych z aktywnością społeczną.

2020

Zajęcia terapeutyczne 2020

Rodzaj zadania: “Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja oraz organizacja wolontariatu”

tytuł zadania: „Rozwój, wspomaganie, integracja” – zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w Chorzowie

Zleceniodawca: Prezydent Miasta Chorzów

2021

Zajęcia terapeutyczne 2021

2021 (luty-grudzień)

Rodzaj zadania:”Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalniechorych oraz ich rodzin, w tym promocja oraz organizacja wolontariatu”

tytuł zadania: „Rozwój, wspomaganie, integracja” – zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci zcałościowymi zaburzeniami rozwojowymi w Chorzowie

Zleceniodawca: Prezydent Miasta Chorzów

– grupowe i indywidualne zajęcia z elementami Metody Dobrego Startu, udziałem logopedy dla dzieci młodszych oraz TUS dla dzieci powyżej 8 roku życia; Grupowe i indywidualne zajęcia arteterapeutyczne; indywidualne i grupowe zajęcia muzykoterapeutyczne;

Zajęcia terapii SI 35 beneficjentów do 18 roku życia.