Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin

Niniejszy regulamin okre┼Ťla zasady ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů oraz zasady sprzeda┼╝y Produkt├│w w Sklepie. Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug i sprzeda┼╝y w sklepie CharytatywniTeraz.pl obowi─ůzuje od 25.05.2018.

I. POJ─śCIA REGULAMINU

 1. PL (ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA, US┼üUGODAWCA) ÔÇô Fundacja Spectrum Liberi z siedzib─ů w Chorzowie, 41-500 Chorz├│w, ul. Powsta┼äc├│w 70/3, NIP: 627-273-50-61, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w, nr telefonu: 503047266, adres e-mail: fundacja@spectrumliberi.org.
 2. HAS┼üO ÔÇô ci─ůg znak├│w alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dost─Öpu do Konta, ustalany samodzielnie przez U┼╝ytkownika podczas procesu Rejestracji.
 3. U┼╗YTKOWNIK/KLIENT ÔÇô osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce, tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, a kt├│ra zamierza zawrze─ç lub zawar┼éa umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej (U┼╝ytkownik) lub Umow─Ö Sprzeda┼╝y (Klient).
 4. KODEKS CYWILNY ÔÇô ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2017.459).
 5. KONSUMENT ÔÇô U┼╝ytkownik b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů dla kt├│rej zawarcie umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej lub Umowy Sprzeda┼╝y nie jest zwi─ůzane bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.
 6. KONTO (KONTO U┼╗YTKOWNIKA) ÔÇô podstrona Sklepu, w ramach kt├│rej gromadzone s─ů m.in. informacje o U┼╝ytkownikach w Sklepu.
 7. SKLEP ÔÇô Sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.CharytatywniTeraz.pl i www.spectrumliberi.org/shop
 8. PRODUKTYÔÇô produkty dost─Öpne w Sklepie, przy czym w Sklepie Internetowym nie mo┼╝na zakupi─ç produkt├│w leczniczych.
 9. REGULAMIN ÔÇô niniejszy regulamin.
 10. REJESTRACJA ÔÇô jednorazowa czynno┼Ť─ç, polegaj─ůca na utworzeniu przez U┼╝ytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udost─Öpnionego przez Us┼éugodawc─Ö na stronie Sklepu.
 11. SKLEP INTERNETOWY/WYSY┼üKOWY (SKLEP) ÔÇô sklep wysy┼ékowy Sprzedawcy dost─Öpny w Sklepie za po┼Ťrednictwem kt├│rego Klient mo┼╝e zawrze─ç Umow─Ö Sprzeda┼╝y.
 12. UMOWA SPRZEDA┼╗Y ÔÇô umowa sprzeda┼╝y zawierana za po┼Ťrednictwem Sklepu.
 13. US┼üUGA ELEKTRONICZNA ÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem Sklepu.
 14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ÔÇô ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin okre┼Ťla zasady korzystania przez U┼╝ytkownik├│w w Sklepie oraz zasady zawierania Umowy Sprzeda┼╝y za po┼Ťrednictwem Sklepu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw Klienta b─Öd─ůcego jednocze┼Ťnie Konsumentem przys┼éuguj─ůcych mu na mocy bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcych przepis├│w prawa. W przypadku niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy.
 2. Us┼éugi ┼Ťwiadczone za po┼Ťrednictwem Sklepu s─ů us┼éugami ┼Ťwiadczonymi drog─ů elektroniczn─ů w rozumieniu przepis├│w ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U.2017.1219). Us┼éugi te oraz sprzeda┼╝ Produkt├│w podlegaj─ů jednocze┼Ťnie regulacjom prawnym chroni─ůcym interesy konsument├│w zawieraj─ůcych umowy na odleg┼éo┼Ť─ç, w szczeg├│lno┼Ťci przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Administrator będzie kontaktował się z Klientem poprzez adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Sklepie.
 4. Klient mo┼╝e kontaktowa─ç si─Ö z Administratorem z pomoc─ů:
  1. telefonu kom├│rkowego: 503047266
  2. poczty elektronicznej na adres e-mail: fundacja@spectrumliberi.org,
  3. adresu korespondencyjnego: Fundacja Spectrum Liberi, 41-500 Chorzów, ulica Powstańców 70/3.

III. ┼ÜWIADCZENIE US┼üUG ELEKTRONICZNYCH ÔÇô INFORMACJE OG├ôLNE

 1. W ramach Sklepu nie s─ů udost─Öpniane us┼éugi i tre┼Ťci informacyjne z zakresu szeroko poj─Ötej ochrony zdrowia.
 2. Korzystanie z tre┼Ťci zawartych w Sklepie nie wymaga rejestracji. Rejestracja w Sklepie jest niezb─Ödna dla za┼éo┼╝enia konta i aktywacji u┼╝ytkownika.
 3. Us┼éugi ┼Ťwiadczone za po┼Ťrednictwem Sklepu, z uwagi na sw├│j przedmiot, podlegaj─ů przepisom ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. ÔÇô i ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 roku o bezpiecze┼ästwie ┼╝ywno┼Ťci i ┼╝ywienia (Dz. U. Dz.U.2017.149).
 4. Us┼éugodawca ┼Ťwiadczy za po┼Ťrednictwem Sklepu nast─Öpuj─ůce Us┼éugi elektroniczne:
  1. Konto U┼╝ytkownika Sklepu;
  2. Interaktywny formularz umo┼╝liwiaj─ůcy U┼╝ytkownikom z┼éo┼╝enie zam├│wienia w Sklepie.
 5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub telefon z dost─Öpem do Internetu;
  2. Dost─Öp do poczty elektronicznej.
  3. Przegl─ůdarka internetowa.
 6. U┼╝ytkownika obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.
 7. U┼╝ytkownik obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. U┼╝ytkownik obowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu w spos├│b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych i praw w┼éasno┼Ťci intelektualnej os├│b trzecich.
 9. W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa przekazu komunikat├│w Us┼éugodawca podejmuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonej Us┼éugi elektronicznej.
 10. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o kt├│rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U.2017.1219).

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH- ZASADY

 1. W ramach Sklepu Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö do ┼Ťwiadczenia Us┼éug elektronicznych w zakresie i na warunkach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie. ┼Üwiadczenie przez Us┼éugodawc─Ö Us┼éug elektronicznych jest bezp┼éatne.
 2. Warunki zawierania um├│w o ┼Ťwiadczenie Us┼éug elektronicznych:
  1. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na prowadzeniu Konta U┼╝ytkownika w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  2. Do dokonania Rejestracji niezb─Ödne jest podanie w formularzu rejestracyjnym nast─Öpuj─ůcych danych przez U┼╝ytkownika: adres e-mail oraz Has┼éo.
  3. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na udost─Öpnieniu interaktywnego formularza umo┼╝liwiaj─ůcego z┼éo┼╝enie zam├│wienia zostaje zawarta w momencie rozpocz─Öcia korzystania z powy┼╝szej Us┼éugi.
  4. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na wysy┼éaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji przez U┼╝ytkownika.
  5. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na prowadzeniu Konta U┼╝ytkownika w Sklepie oraz wysy┼éania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.
  6. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na udost─Öpnieniu interaktywnego formularza umo┼╝liwiaj─ůcego z┼éo┼╝enie zam├│wienia jest zawierana na czas sk┼éadnia Zam├│wienia.
 3. Warunki rozwi─ůzywania um├│w o ┼Ťwiadczenie Us┼éug elektronicznych:
  1. U┼╝ytkownik mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej zawart─ů na czas nieoznaczony w ka┼╝dym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7ÔÇôdniowego terminu wypowiedzenia, wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç drog─ů elektroniczn─ů na adres: fundacja@spectrumliberi.org.
  2. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej zawart─ů na czas nieoznaczony lub tymczasowo zablokowa─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç rezerwacji Produkt├│w, ┬áw wypadku, gdy U┼╝ytkownik obiektywnie ra┼╝─ůco lub uporczywie narusza Regulamin. Wypowiedzenie mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝one po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usuni─Öcia narusze┼ä z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwi─ůzanie umowy nast─Öpuje w takim wypadku z zachowaniem 14ÔÇôdniowego okresu wypowiedzenia.
  3. Wypowiedzenie umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez kt├│r─ůkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
  4. Niezale┼╝nie od powy┼╝szych postanowie┼ä Strony mog─ů rozwi─ůza─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej w ka┼╝dym czasie w drodze porozumienia Stron.
 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwy┼╝szej jako┼Ťci us┼éug Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika, kt├│re nast─Öpnie s─ů odczytywane przy ka┼╝dorazowym po┼é─ůczeniu si─Ö przegl─ůdarki internetowej (tzw. cookies). Stosowane przez Us┼éugodawc─Ö cookies s─ů bezpieczne dla urz─ůdzenia ko┼äcowego U┼╝ytkownika. W szczeg├│lno┼Ťci t─ů drog─ů nie jest mo┼╝liwe przedostanie si─Ö do urz─ůdze┼ä U┼╝ytkownika wirus├│w lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z┼éo┼Ťliwego. Pliki te pozwalaj─ů zidentyfikowa─ç oprogramowanie wykorzystywane przez U┼╝ytkownika i dostosowa─ç ┼Ťwiadczon─ů us┼éug─Ö indywidualnie do ka┼╝dego U┼╝ytkownika. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö domeny z kt├│rej pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz przypisan─ů warto┼Ť─ç. U┼╝ytkownik ma mo┼╝liwo┼Ť─ç ograniczenia lub wy┼é─ůczenia dost─Öpu plik├│w cookies do swojego urz─ůdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu b─Ödzie mo┼╝liwe, poza funkcjami, kt├│re ze swojej natury wymagaj─ů plik├│w cookies. Us┼éugodawca wykorzystuje pliki cookies w nast─Öpuj─ůcych celach:
  1. Konfiguracji strony internetowej Sklepu:
   • dostosowania zawarto┼Ťci Sklepu do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania z Sklepu;
   • rozpoznania urz─ůdzenia U┼╝ytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wy┼Ťwietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapami─Ötania ustawie┼ä wybranych przez U┼╝ytkownika i personalizacji interfejsu U┼╝ytkownika, np. w zakresie wybranego j─Özyka lub regionu, z kt├│rego pochodzi U┼╝ytkownik,
  2. uwierzytelniania U┼╝ytkownika w serwisie i zapewnienia sesji u┼╝ytkownika na Sklepu;
  3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umo┼╝liwiaj─ůc w szczeg├│lno┼Ťci weryfikacj─Ö autentyczno┼Ťci sesji przegl─ůdarki;
  5. optymalizacji i zwi─Ökszenia wydajno┼Ťci us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Us┼éugodawc─Ö;
  6. dostosowania zawarto┼Ťci Sklepu do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania z Sklepu. W szczeg├│lno┼Ťci pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç podstawowe parametry urz─ůdzenia U┼╝ytkownika i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů, dostosowan─ů do jego indywidualnych potrzeb;
  7. tworzenia anonimowych statystyk, kt├│re pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki spos├│b U┼╝ytkownicy korzystaj─ů z Sklepu, co umo┼╝liwia ulepszanie jej struktury i zawarto┼Ťci;
  8. zapewnienia bezpiecze┼ästwa i niezawodno┼Ťci Sklepu,
  9. ┼Ťwiadczenia us┼éug reklamowych.
 5. U┼╝ytkownik mo┼╝e samodzielnie i w ka┼╝dym czasie zmieni─ç ustawienia dotycz─ůce plik├│w cookies, okre┼Ťlaj─ůc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost─Öpu przez pliki cookies do urz─ůdzenia U┼╝ytkownika. Zmiany ustawie┼ä, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzednim, U┼╝ytkownik mo┼╝e dokona─ç za pomoc─ů ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej lub za pomoc─ů konfiguracji us┼éugi. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczeg├│lno┼Ťci w taki spos├│b, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plik├│w cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu cookies na urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika. Szczeg├│┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plik├│w cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili usun─ů─ç pliki cookies korzystaj─ůc z dost─Öpnych funkcji w przegl─ůdarce internetowej, kt├│rej u┼╝ywa. Ograniczenie stosowania plik├│w cookies mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç na niekt├│re funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na Sklepu.

V. OFERTA

 1. Ofert─ů obj─Öte s─ů produkty kosmetyczne, akcesoria do k─ůpieli, produkty dekoracyjne i edukacyjne, zabawki, suplementy diety (zwane dalej ┼é─ůcznie “Produktami”), dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i sprzeda┼╝y posiadaj─ůce wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 2. Sprzeda┼╝ Produkt├│w oferowanych w Sklepie jest sprzeda┼╝─ů wysy┼ékow─ů.
 3. Sklep pozwala u┼╝ytkownikowi na sk┼éadanie zam├│wie┼ä na Produkty obj─Öte ofert─ů Sklepu.
 4. Zakup zam├│wionych Produkt├│w, ich odbi├│r oraz zap┼éata ceny dokonywane s─ů za pobraniem, poprzez przedp┼éat─Ö przelewem oraz przelewem uzgodnionym (wy┼é─ůcznie dla firm z nadanym nr NIP i REGON).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany oferty w każdym czasie.

VI. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sk┼éadaj─ůc zam├│wienie, u┼╝ytkownik Sklepu nie ponosi ┼╝adnych koszt├│w zwi─ůzanych z jego realizacj─ů.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie s─ů cenami brutto, podlegaj─ůcymi sta┼éej aktualizacji i wyra┼╝one s─ů w z┼éotych polskich (PLN).
 3. P┼éatno┼Ť─ç zam├│wionych Produkt├│w dokonywana jest got├│wk─ů za pobraniem u kuriera, przedp┼éat─ů przelewem bankowym lub przelewem uzgodnionym zgodnie z akceptowan─ů w┬áSklepie form─ů p┼éatno┼Ťci.
 4. Na ┼╝─ůdanie U┼╝ytkownika Sklep wystawia faktur─Ö VAT.

VII. ZAMÓWIENIA

 1. Wszelkie informacje dotycz─ůce produkt├│w, w tym w szczeg├│lno┼Ťci katalogi, foldery, broszury, inne materia┼éy informacyjne lub reklamowe, a tak┼╝e informacje zawarte na stronie www.CharytatywniTeraz.pl kierowanej przez Us┼éugodawc─Ö do odbiorc├│w i potencjalnych U┼╝ytkownik├│w nie stanowi─ů oferty w rozumieniu przepis├│w prawa, poniewa┼╝ z┼éo┼╝enie zam├│wienia nie jest dokonaniem transakcji zakupu.
 2. U┼╝ytkownik ka┼╝dorazowo otrzymuje – drog─ů elektroniczn─ů – potwierdzenie przyj─Öcia zam├│wienia do realizacji.

VIII. ZWROT PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA I PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éugi elektronicznej oraz pozosta┼ée reklamacje zwi─ůzane z dzia┼éaniem Sklepu mo┼╝na zg┼éasza─ç pisemnie na adres ul. Powsta┼äc├│w 70/3, 41-500 Chorz├│w lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja@spectrumliberi.org.
 2. Zaleca si─Ö podanie w tre┼Ťci reklamacji jak najwi─Öcej informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci oraz danych kontaktowych ÔÇô u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób.
 4. Produkty zam├│wione w Sklepie podlegaj─ů zwrotowi i reklamacji wed┼éug nast─Öpuj─ůcych zasad:
  1. Produkty podlegaj─ů zwrotowi w przypadku realizacji umowy niezgodnie z zam├│wieniem (np. wydanie niew┼éa┼Ťciwej ilo┼Ťci, wydania produkt├│w niezam├│wionych itp.) lub wadliwo┼Ťci produktu (np. wydania produkt├│w uszkodzonych, niepe┼énowarto┼Ťciowych, niekompletnych lub kt├│rych termin wa┼╝no┼Ťci up┼éyn─ů┼é), U┼╝ytkownik w├│wczas uprawniony jest do z┼éo┼╝enia reklamacji poprzez form─Ö pisemn─ů.
  2. Reklamacje i zwroty rozpatrywane s─ů przez Sklep dokonuj─ůcy sprzeda┼╝y, na podstawie okazanego dowodu sprzeda┼╝y produkt├│w.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

 1. Konsument, kt├│ry zawar┼é Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej, mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyny, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie 14 dni od dnia od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. Powy┼╝sze uprawnienie mo┼╝e zosta─ç zrealizowane przez Konsumenta poprzez przes┼éanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu na adres: Fundacja Spectrum Liberi ul. Powsta┼äc├│w 70/3, 41-500 Chorz├│w lub na adres e- mail fundacja@spectrumliberi.org.
 2. Po otrzymaniu o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy drog─ů elektroniczn─ů, Us┼éugodawca niezw┼éocznie prze┼Ťle Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy.
 3. W razie odst─ůpienia od umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej, Umowa o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej jest uwa┼╝ana za niezawart─ů.
 4. Wz├│r o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej zawiera Za┼é─ůcznik nr 3 do Regulaminu. Za┼é─ůcznik nr 4 do Regulaminu zawiera Pouczenie o odst─ůpieniu od umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej.

X. SPRZEDA┼╗ WYSY┼üKOWA ÔÇô WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y

 1. Dla Produkt├│w prezentowanych w Sklepie, dost─Öpna jest mo┼╝liwo┼Ť─ç zakupu w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawc─Ö.
 2. Og┼éoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczeg├│lno┼Ťci ich opisy, parametry techniczne i u┼╝ytkowe oraz ceny, stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w z┼éotych polskich i sk┼éada si─Ö ona z nominalnej warto┼Ťci danego Produktu oraz kosztu wydania Produktu. Niezale┼╝nie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z informacj─ů zawart─ů na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wi─ů┼╝─ůca w chwili z┼éo┼╝enia przez Klienta Zam├│wienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale┼╝nie od zmian cen w Sklepie Internetowym, kt├│re mog─ů si─Ö pojawi─ç w odniesieniu do poszczeg├│lnych Produkt├│w po z┼éo┼╝eniu przez Klienta zam├│wienia.
 5. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia mo┼╝liwe jest zar├│wno dla zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego Klienta. W celu z┼éo┼╝enia zam├│wienia na Produkt, Klient zobowi─ůzany jest wej┼Ť─ç na stron─Ö internetow─ů Sklepu Internetowego i za pomoc─ů interaktywnego formularza dokona─ç wyboru Produktu oraz wys┼éa─ç prawid┼éowo wype┼éniony elektroniczny formularz zam├│wienia.
 6. W trakcie sk┼éadania zam├│wienia nale┼╝y wskaza─ç dane niezb─Ödne do realizacji zam├│wienia i dostawy, imi─Ö i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowo┼Ť─ç wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, Produkt, ilo┼Ť─ç Produktu, spos├│b p┼éatno┼Ťci, spos├│b dostawy, dane do wysy┼éki. W trakcie sk┼éadania zam├│wienia ÔÇô do momentu z┼éo┼╝enia zam├│wienia ÔÇô Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö informacjami dost─Öpnymi na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia za pomoc─ů interaktywnego formularza nast─Öpuje w momencie klikni─Öcia przycisku w formularzu pola ” Potwierdzam Zakup”. Klient poprzez klikni─Öcie tego przycisku zobowi─ůzuje si─Ö do zap┼éaty ceny Produktu oraz koszt├│w dostawy Produktu w wysoko┼Ťci okre┼Ťlonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w tre┼Ťci zam├│wienia Produktu. Sprzedawcy przys┼éuguje prawo do odmowy realizacji zam├│wienia Produktu w terminie 2 dni od dnia z┼éo┼╝enia zam├│wienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwo┼Ťci lub niekompletno┼Ťci danych zawartych w tre┼Ťci zam├│wienia Produktu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych zamówień Produktów.
 10. Po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia Sprzedawca niezw┼éocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje zwi─ůzanie Klienta jego o┼Ťwiadczeniem oraz (2) przyjmuje zam├│wienie do realizacji ÔÇô w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzeda┼╝y, co skutkuje obowi─ůzkiem zap┼éaty przez Klienta ceny sprzeda┼╝y i koszt├│w dostawy Produktu. Potwierdzenie otrzymania zam├│wienia i przyj─Öcia go do realizacji nast─Öpuje przez przes┼éanie Klientowi stosownej wiadomo┼Ťci na podany w trakcie sk┼éadania zam├│wienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

XI. SPRZEDA┼╗ WYSY┼üKOWA – DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzeda┼╝y dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie od 1 – 5 dni kalendarzowych licz─ůc od dnia, w kt├│rym zosta┼éa zawarta Umowa sprzeda┼╝y. Sprzedawca dostarczy Produkty za po┼Ťrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawc─Ö.
 2. Dostawa Produkt├│w realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysoko┼Ťci okre┼Ťlonej na stronie Sklepu Internetowego. Informacja o kosztach dostawy jest dost─Öpna w zak┼éadce “Czas i koszt dostawy”
 3. Sprzedawca zobowi─ůzany jest dostarczy─ç Klientowi Produkt bez wad.
 4. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania zamówienia Produktu przez Klienta.

XII. SPRZEDA┼╗ WYSY┼üKOWA – P┼üATNO┼Ü─ć

P┼éatno┼Ť─ç za Produkt mo┼╝liwa jest wy┼é─ůcznie got├│wk─ů za pobraniem, przedp┼éat─ů lub przelewem na konto Fundacji Spectrum Liberi.

XIII. SPRZEDA┼╗ WYSY┼üKOWA – PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY

 1. Klient b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie Konsumentem, kt├│ry zawar┼é Umow─Ö sprzeda┼╝y mo┼╝e od niej odst─ůpi─ç bez podania przyczyn, sk┼éadaj─ůc stosowne o┼Ťwiadczenie na pi┼Ťmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy przed jego up┼éywem. Powy┼╝sze uprawnienie mo┼╝e zosta─ç zrealizowane przez Konsumenta poprzez przes┼éanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej fundacja@spectrumliberi.org. W przypadku przes┼éania przez Konsumenta o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu elektronicznie, Sprzedawca niezw┼éocznie prze┼Ťle Konsumentowi w formie wiadomo┼Ťci e-mail potwierdzenie otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy.
 2. Termin 14 dni, w kt├│rym Konsument mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy sprzeda┼╝y liczy si─Ö od dnia otrzymania zam├│wionego Produktu przez Konsumenta.
 3. Wz├│r o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy, z kt├│rego mo┼╝e skorzysta─ç Konsument w realizacji prawa wskazanego w punkcie 1. powy┼╝ej stanowi za┼é─ůcznik nr 1 do Regulaminu. Za┼é─ůcznik nr 2 do Regulaminu zawiera Pouczenie o odst─ůpieniu od Umowy sprzeda┼╝y.
 4. W razie odst─ůpienia od Umowy, Umowa sprzeda┼╝y jest uwa┼╝ana za niezawart─ů, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi─ůza┼ä. To, co Strony ┼Ťwiadczy┼éy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu.
 5. Konsument zobowi─ůzany jest do zwrotu Produktu niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia od odst─ůpieniu od umowy, na adres siedziby Sprzedawcy, przesy┼ék─ů pocztow─ů na sw├│j koszt.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta p┼éatno┼Ťci, tj. ceny Produktu i koszt├│w jego dostarczenia (z wyj─ůtkiem dodatkowych koszt├│w wynikaj─ůcych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö). Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wy┼╝ej p┼éatno┼Ťci niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy, przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Konsument lub w inny wskazany przez Konsument spos├│b, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami.
 7. Prawo odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje Konsumentowi w odniesieniu do um├│w:
  1. ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy;
  2. w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi przedsi─Öbiorca nie sprawuje kontroli, i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy;
  3. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;
  5. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rej po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
  6. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;
  7. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, kt├│rych cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda┼╝y, a kt├│rych dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i kt├│rych warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad kt├│rymi przedsi─Öbiorca nie ma kontroli;
  8. w kt├│rej konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby przedsi─Öbiorca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli przedsi─Öbiorca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, kt├│rych wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza rzeczy inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub rzeczy;
  9. w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dziennik├│w, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö;
  11. zwartej w drodze aukcji publicznej
  12. ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do cel├│w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod├│w, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi;
  13. dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy.┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬áXIV. SPRZEDA┼╗ WYSY┼üKOWA – TRYB POST─śPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, je┼╝eli Produkt ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 3. Je┼╝eli Produkt ma wad─Ö, Klient mo┼╝e: ┼╝─ůda─ç wymiany Produktu na wolny od wad lub ┼╝─ůda─ç usuni─Öcia wady Produktu lub z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o obni┼╝eniu Ceny Produktu albo o odst─ůpieniu od Umowy Sprzeda┼╝y, chyba ┼╝e Sprzedawca niezw┼éocznie i bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wad─Ö usunie.
 4. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w pkt 3) powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 5. W post─Öpowaniu reklamacyjnym stosuje si─Ö przepisy art. 556 i nast─Öpne Kodeksu Cywilnego.
 6. Reklamacje z tytu┼éu r─Ökojmi Sprzedawcy mo┼╝na sk┼éada─ç wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres┬áfundacja@spectrumliborglub na pi┼Ťmie na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacja z tytu┼éu r─Ökojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawiera─ç informacje o przyczynach reklamacji, ┼╝─ůdanie Klienta oraz informacje pozwalaj─ůce zidentyfikowa─ç Klienta i Produkt, tj. numer zam├│wienia, dat─Ö zakupu Produktu, imi─Ö i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 8. Klient wykonuj─ůcy uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowi─ůzany dostarczy─ç Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
 9. Pozosta┼ée reklamacje zwi─ůzane z dzia┼éaniem Sklepu internetowego mo┼╝na zg┼éasza─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres┬áfundacja@spectrumliberi.orglub pisemnie na adres Fundacja Spectrum Liberi, 41-500 Chorz├│w, ulica Powsta┼äc├│w 70/3.

XV. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU

W zwi─ůzku ze zmian─ů przepis├│w dotycz─ůcych ochrony danych osobowych i rozpocz─Öciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) “RODO”┬áinformujemy, ┼╝e:

 1. Administratorem danych osobowych U┼╝ytkownik├│w CharytatywniTeraz.pl jest Fundacja Spectrum Liberi z siedzib─ů w Chorzowie, ul. Powsta┼äc├│w 70/3, 41-500 Chorz├│w, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w (zwana dalej: “Fundacja Spectrum Liberi”). Dane kontaktowe Fundacji Spectrum Liberi: tel. 503047266, adres e-mail fundacja@spectrumliberi.org.
 2. Fundacja Spectrum Liberi przetwarza dane osobowe w celach:
  1. ┼Ťwiadczenia us┼éugi prowadzenia konta U┼╝ytkownika w sklepie CharytatywniTeraz.pl za po┼Ťrednictwem strony internetowej┬áwww.charytatywniteraz.pl. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. sprzeda┼╝y produkt├│w oferowanych przez Fundacj─Ö Spectrum Liberi – podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingowych ÔÇô podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Spectrum Liberi ÔÇô marketing w┼éasnych produkt├│w i us┼éug (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszcze┼ä – podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Spectrum Liberi ÔÇô (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. wysy┼éki informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů – ┬áwy┼é─ůcznie w przypadku wyra┼╝enia zgody przez U┼╝ytkownika. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb─Ödne w celu zawarcia umowy z Fundacj─ů Spectrum Liberi
 4. Dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů przez okres niezb─Ödny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla cel├│w i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze┼ä, lub do czasu cofni─Öcia udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych b─Öd─ů:
  1. podmioty dostarczaj─ůce i wspieraj─ůce systemy teleinformatyczne Fundacji Spectrum Liberi w celu obs┼éugi sklepu CharytatywniTeraz.pl.
  2. podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi dostawy produkt├│w.
 6. Ka┼╝dej osobie, w zakresie wynikaj─ůcym z przepis├│w prawa, przys┼éuguje prawo do dost─Öpu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a tak┼╝e prawo cofni─Öcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofni─Öcie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.
 7. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych ka┼╝da osoba mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do Fundacji Spectrum Liberi z pro┼Ťb─ů o udzielenie informacji. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego ka┼╝demu przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

XVI. TREŚCI ZAWARTE W SKLEPIE

 1. Tre┼Ťci publikowane w Sklepie chronione s─ů prawami autorskimi przys┼éuguj─ůcymi Administratorowi albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.

XVII. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ ZASADY

 • Ka┼╝demu przys┼éuguje mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä zgodnie z procedur─ů Internetowego Rozstrzygania Spor├│w opracowan─ů przez Komisj─Ö Europejsk─ů dost─Öpn─ů na stronie internetowej:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 • Konsument ma prawo skorzysta─ç z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. W szczeg├│lno┼Ťci, Konsument ma prawo:
 • wyst─ůpi─ç do sta┼éego s─ůdu polubownego przy wojew├│dzkich inspektorach, o kt├│rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063), o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i dzia┼éania sta┼éych s─ůd├│w polubownych okre┼Ťla Rozporz─ůdzenie Ministra Sprawiedliwo┼Ťci z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie okre┼Ťlenia regulaminu organizacji i dzia┼éania sta┼éych s─ůd├│w polubownych przy wojew├│dzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
 • wyst─ůpi─ç do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063) o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy Konsumentem a Us┼éugodawc─ů/Sprzedawc─ů. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dost─Öpne s─ů na stronach internetowych poszczeg├│lnych Wojew├│dzkich Inspektorat├│w Inspekcji Handlowej.
 • wyst─ůpi─ç do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument├│w lub organizacji spo┼éecznej, do kt├│rej zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w (mi─Ödzy innymi Federacja Konsument├│w, Stowarzyszenie Konsument├│w Polskich), o udzielenie bezp┼éatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygni─Öcia sporu z Us┼éugodawc─ů.
 • Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Konsumenta z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik├│w konsument├│w, organizacji spo┼éecznych, do kt├│rych zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w, Wojew├│dzkich Inspektorat├│w Inspekcji Handlowej oraz pod nast─Öpuj─ůcymi adresami stron internetowych Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody powsta┼ée w nast─Öpstwie przerwy lub nieprawid┼éowo┼Ťci w funkcjonowaniu Sklepu, zaistnia┼éych z przyczyn od niego niezale┼╝nych.
 2. Administrator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç – po uprzednim poinformowaniu U┼╝ytkownik├│w – wycofania lub modyfikacji okre┼Ťlonych us┼éug Sklepu z dowolnych przyczyn (np. ze wzgl─Ödu na ochron─Ö prywatno┼Ťci lub innych prawnych wzgl─Öd├│w zwi─ůzanych z zawarto┼Ťci─ů lub sposobem dzia┼éania Sklepu), jak r├│wnie┼╝ zastrzega sobie prawo do przej┼Ťciowego zaprzestania us┼éug Sklepu, np. ze wzgl─Ödu na czynno┼Ťci techniczne konserwacyjne albo zwi─ůzane z modyfikacj─ů us┼éug Sklepu.
 3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji Produkt├│w lub us┼éug oferowanych za po┼Ťrednictwem Sklepu u┼╝yte zosta┼éy jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji Produktu lub Us┼éugi.
 4. Tre┼Ťci publikowane w Sklepie chronione s─ů prawami autorskimi przys┼éuguj─ůcymi Fundacji Spectrum Liberi albo licencjodawcom.
 5. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane s─ů w j─Özyku polskim.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Konsumentowi tre┼Ťci zawartej Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej oraz Umowy Sprzeda┼╝y nast─Öpuje poprzez udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz przes┼éanie na adres e-mail U┼╝ytkownika/Klienta potwierdzenia zawarcia umowy oraz pouczenia o prawie odst─ůpienia od Umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi elektronicznej stanowi─ůcego Za┼é─ůcznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz pouczenia o prawie odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y stanowi─ůcego Za┼é─ůcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy obowi─ůzuj─ůcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219); Ustawy o prawach konsumenta oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.
 8. Spory powsta┼ée pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů/Sprzedawc─ů a Konsumentem zostan─ů poddane w┼éa┼Ťciwym s─ůdom powszechnym.
 9. Wyb├│r prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepis├│w, kt├│rych nie mo┼╝na wy┼é─ůczy─ç w drodze umowy, na mocy prawa jakie by┼éoby w┼éa┼Ťciwe w braku wyboru, tj. prawa pa┼ästwa, w kt├│rym konsument ma miejsce zwyk┼éego pobytu, a przedsi─Öbiorca:
  1. wykonuje swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů w pa┼ästwie w kt├│rym konsument ma miejsce zwyk┼éego pobytu;
  2. lub w jakikolwiek spos├│b kieruje tak─ů dzia┼éalno┼Ť─ç do tego pa┼ästwa lub do kilku pa┼ästw z tym pa┼ästwem w┼é─ůcznie; a umowa wchodzi w zakres tej dzia┼éalno┼Ťci.
 10. U┼╝ytkownicy mog─ů uzyska─ç dost─Öp do Regulaminu w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na stronie g┼é├│wnej Sklepu.
 11. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O ka┼╝dej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi U┼╝ytkownik├│w w Sklepie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. U┼╝ytkownik, kt├│ry nie akceptuje nowej tre┼Ťci Regulaminu obowi─ůzany jest zawiadomi─ç o tym fakcie Us┼éugodawc─Ö w ci─ůgu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 12. Do Zam├│wie┼ä z┼éo┼╝onych przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje si─Ö postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowi─ůzuj─ůcym w dniu z┼éo┼╝enia Zam├│wienia.

 

´╗┐